Fotografije sa konferencije “Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini”

Fotografije sa konferencije “Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini”