Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini

Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini

Projekat postizanja veće energetske efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini je osmišljen od strane neproftine organizacije Savjet za zelenu gradnju – Green Council u partnerstvu sa Burch Univerzitetom. Ova incijativa, čija prva faza će se implementirati do oktobra 2016. godine, je podržana od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini

Osnovni cilj projekta jeste uvezivanje svih učesnika u procesu ostvarivanja veće energetske efikasnost u zgradarstvu, te ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini od autohtonih sirovina kao što su ovčja vuna i slama. To podrazumjeva:

  • formiranje koordinirane platforme koja bi omogućila povezivanje aktivnih učesnika u procesu ostvarivanja veće energetske efikasnost u zgradarstvu – počevši od predstavnika akademske zajednice koji raspolažu potrebnim znanjem, preko nadležnih institucija i inostranih strateških partnera, pa do prizvođača izolacijski materijala, projektanata i samih građana;
  • podršku kreiranju seta studija, pa zatim i akcionog plana i niza priručnika o EE u zgradarstvu uz upotrebu lokalnih, ekološki prihvatljivih materijala za termalnu izolaciju;
  • podršku formiranja novog izolacijskog proizvoda u skladu sa evropskim ekološkim standardima;
  • podršku certificiranju finalnog proizvoda od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) kako bi se otvorila vrata za izvoz istog na evropskog tržište;
  • podršku razvijanju sistema obuke i edukacije za proizvođače izolacionih materijala;
  • podršku razvijanje sistema obuke i edukacije za projektante;
  • promociju i omogućavanje povoljnog ambijenta za plasiranje novog proizvoda, kao i obezbijeđenje potpore od strane državnih i drugih organa;

Implementacija ovog projekta bi za posljedicu imala generalno poboljšanje društveno-ekonomske situacije u zemlji. Ukoliko politički organi države prepoznaju i zakonskim normama uvjetuju korištenje lokalnih, prirodnih materijala u procesu postizanja veće energetske efikasnosti u zgradarstvu, a imajući u vidu da je ovaj proces jedan od uvjeta za članstvo u euroatlanskim integracijama, proizvodnja istih bi revitalizirala kompletan indstrijski sektor u BiH. Veliki broj postojećih objekata kojima je neophodno utopljavanje, u kombinaciji sa već započetim procesom obnove poplavljenih područja i sve masovnijom izgradnjom novih stambenih objekata zasigurno pruža širok dijapazon mogućnosti za primjenu ovog izolacijskog proizvoda. Osim toga ukoliko bi se izvršilo certificiranje proizvoda u skladu sa normama Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i obezbijedila odgovarajuća marketinška potpora ovaj proizvod bi mogao postati jedna od osnovnih izvoznih sirovina Bosne i Hercegovne. Samim tim, mogućnosti za kreiranje novih radnih mjesta kako u industrijskoj proizvodnji, tako i u samom prikupljanju sirovina, te ugradnji gotovog proizvoda, su nebrojene.

Direktne ciljne skupine kojima se projekat obraća su: akademska zajedica – stručnjaci iz oblasti arhitekture, građevine, mašinskog inžinjeringa i poljoprivrede, proizvođači izolacionih materijala, predstavnici lokalne i regionalne uprave, strateški partneri (međunarodne organizacije i predstavnici državnih instiucija zaduženih za ovu oblast), organizacije civilnog društva, privredne komore te predstavnici privrednika i budućih investitora. U indirektne ciljne skupine svakako spadaju građani Bosne i Hercegovine koji će imati višestruke beneficije ukoliko bi došlo do realizacije navedenog.

Realizacija projekta se predviđa u četiri faze – prva, pripremna faza podrazumjeva održavanje uvodne konferencije, dvije radionice, te završne konferencije na kojoj bi se izvršila prezentacija postignutih rezultata. U prvoj fazi se planira prezentacija projekta, upoznavanje šire javnosti sa problematikom i prednostima korištenja prirodnih, lokalnih materijala u procesu postizanja energetske efikasnosti, identificiranje i povezivanje potencijalni aktera i korisnika interaktivne platforme, formiranje radnih grupa koje bi radile na određenim segmentima studija i akcionog plana, te na kraju formiranje i prezentacija akcionog plana.