Radionica formiranje proizvoda

U prostorijama Internacionalnog Burč univerziteta 25. i 26.03.2016. god. održane su radionice „Izolacijski proizvodi od prirodnih materijala” i “Certficiranje izolacijskog proizvoda od prirodnih materijala“. Ove radionice su u sklopu projekta koji implementira udruženje Green Council „Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini”. Projekat je finansijski podržala Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

Cilj ovih radionica je bio pronaći efikasan i jednostavan akcioni plan kako certificirati i plasirati bosansko-hercegovačke građevinske materijale napravaljene od prirodnih sirovina (prvenstveno izolacione materijale od ovčije vune, drveta i slame) na lokalno i međunarodno tržište.

Radionica je okupila sljedeća akademska lica sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti:

  • prof. dr. Azra Korjenić sa Tehničkog Univerziteta u Beču, koja se bavi upravo ispitivanjem prirodnih izolacionih materijala u Austriji,
  • prof. dr. Sanela Klarić sa Internacionalnog Burč univerziteta, čija je uža specijalnost održivo stanovanje, te upotreba prirodnih materijala u ovom segmentu arhitekture,
  • prof. dr. Maja Roso Popovac sa Univerziteta Džemal Bijedić, koja je svoj životni vijek posvetila restauraciji starih spomenika u Bosni i Hercegovini,
  • prof. dr. Azra Kurtović sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa dugogodišnjim radom, iskustvom i znanjem u oblasti građevinskih materijala.

Prisustvovali su i privrednici iz BiH, poput Krivaja Homes, vodeće kuće za proizvodnju drvenih montažnih objekata u BiH, kompanije Pero koja se bavi zolacijskim materijalila, te Wool-line u čijoj ponudi su vuneni proizvodi, a odnedavno i izolacija od vune. Bili su tu i budući investitori, koji žele da grade niskoenergetske kuće sa prirordnim autohtonim materijalima.

Ovaj skup ne bi bio potpun, a da u radionici nisu učestvovali i pripadnici državnih institucija, poput gospođe Jasmine Katice, Šefice odsjeka za energetsku efikasnosti pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te predstavnici Građevinskog instituta Tuzla, koji su odgovorni za ispitivanje određenih građevinskih materijala.

I na kraju, tu su bili i mladi naučnici i stručnjaci, arhitekte, građevinski inžinjeri čija je strast i želja graditi u Bosni i Hercegovini na energetski učinkovitiji način, koristeći domaće proizvode koji bi podstakli razvoj bosansko-hercegovačke privrede.

S ponosom možemo reći da su radionice bile veoma uspješne i da je ovaj raznovrsni skup stručnih lica i entuzijasta došao do vrlo značajnih zaključaka koji će dati prave informacije potencijalnim proizvođačima građevinskih materijala od prirodnih sirovina, te ih ohrabriti u njihovim poduhvatima da ovakve proizvode plasiraju na tržište. U junu su planirane nove radionice na temu izmjena i dopuna zakonskih okvira i regulativa u skladu sa zahtjevima tržišta te promocije i primjene istih u BiH. Konkretan rezultat ovih radionica će biti Vodič za sve aktere u sektoru Energetske efikasnosti kojim će se definisati potrebe i dati smjernice kako Energetska efikasnost u zgradarstvu može biti polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Pregled ključnih prezentacija na radionici održanoj 25. marta: