Radionica implementacija i marketing

24. juna 2016. godine u prostorijama Internacionalnog BURCH Univerziteta u Sarajevu, a u organizaciji udruženja Green Council uz podršku Norveške ambasade i Internacionalnog BURCH Univerziteta, održana je radionica pod nazivom „Promocija prirodnih lokalnih materijala na bih tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš“ koju je otvorila voditeljica projekta Sanela Klarić sa kratkom uvodnom prezentacijom o pririodnim, izolacionim materijalima i zaključcima prethodnih radionica.

Nakon toga prisutnima se obratila voditeljica radionice Maja Popovac Roso sa sumiranjem zaključaka prethodnog dana, te je napravila uvod u nastavak radionice prezentirajući nekoliko strategija podsticanja izgradnje pasivnih kuca u Republici Češkoj.

Affan Čehajić sa Univerziteta modernih znanosti CKM sa prezentacijom „Odgovorni marketing kao alat za brendiranje BiH“ objasnio je zašto i na koji način je potrebno brendirati BiH kao državu upučujući kompletan privredni sektor u smjeru slogana „Enjoy life BiH“ i modernog, naspram primitivnog koncepta patriotizma.

Malcolm Duerod sa Internacionalnog BURCH Univerziteta kroz svoje prezentacije „Smjernice za stratešku saradnju – formiranje globalne strategije“ i „Strateški plan uključivanja zainteresovanih strana“ predstavio je pogled na ovu stuaciju iz perspektive investitora kojeg zanimaju prihodi od novih proizvoda. Malcolm Duerod smatra da bi upravo investitori mogli utjecati na predstavnike vlasti da usvoje potrebne zakone. Također je istakao da je potrebno ići od nižeg ka višim nivoima vlasti ( tzv. „bottom-up“ strategija) jer u svim kantonalnim strategijama razvoja postoje održivi ciljevi. Grupisanje proizvođača iz sličnih industrija u konzorcije je jako bitno u smislu nastupa prema predstavnicima vlasti, a nakon toga je moguće posredstvom konzorcija aplicirate ka nekom EU projektu kako bi se dobila sredstva. U našem slučaju u projekat je moguće uključiti poljoprivrednu industriju. Naredni korak bi bio da se formira akreditovana laboratorija, nakon toga je potrebno privući investitore koji bi bili zainteresovani da otvore postrojenja za proizvodnju, vršiti utopljavanje javnih objekata prirodnim izolacionim materijalima, te nakon toga voditi javna okupljanja na kojima bi se vršilo informiranje građana o svim benefitima za zdravlje koje prirodni izolacioni materijali nose.

U vremenu predviđenom za diskusiju učesnici radionice su zajednički došli do zaključka prema kojima je obzirom na internost vladajućih struktura privatna inicijativa od ključnog značaja, te je zbog toga potrebno raditi na dva paralelna kolosjeka – na jednom pomogati da se privatni sektor artikuliše i educira, a na drugom vršiti pritisak na državne institucije uz direktan kontakt i lobiranje iz sjedišta Evropske unije u Briselu. Osim toga istaknuto je da bi u slučaju BiH, obzirom na kompleksnu političku situaciju, primjereniji bio pristup od lokalnog ka višim nivoima, obzirom da manje sredine (kao što su Tešanj, Gradačac i Goražde) imaju veće direktne interese za podsticanje proizvodnje, kao i jednostavniji administrativni aparat. Prof. Azra Kurtović sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je istakla značaj povezivanja sa drugim organizacijama iz oblasti poljoprivrede, zdravstva i obrazovanja sa ciljem formiranja šire kritične mase koja bi vršila zagovaranje ugradnje prirodnih materijala u ovojnicu objekta.